Espacios Estimulantes

Resumen del libro

libro Espacios Estimulantes

Participen en aquest llibre especialistes destacats en la matèria de diferents països. Han col·laborat diverses Universitats (Complutense de Madrid, Santiago de Compostela, Granada, Girona, Valladolid, Oviedo, Barcelona, València, University of East Anglia), així com entitats de referència de làmbit internacional (ICOM, Engage) i museus amb un ampli potencial educatiu (Centre Pompidou, de París, Centre dArt La Panera, de Lleida). Els textos aportats ens parlen de la idea de patrimoni cultural, incloent-hi no solament el tradicional concepte del patrimoni arquitectònic i artístic, sinó ampliant-lo a un conjunt de noves possibilitats, esborrant les fronteres tradicionals, i sense oblidar tampoc els temes del patrimoni immaterial, de tanta actualitat i interès. Daquesta manera, es reflexiona sobre les capacitats educatives dels museus i la seua influència en la formació dels futurs ciutadans.

Ficha del Libro

Opciones de descarga disponibles

Si deseas puedes conseguir una copia del libro en formato PDF y EPUB. Seguidamente te indicamos un listado de opciones de descarga disponibles:


Opinión de la crítica

POPULAR

3.6

117 valoraciones en total