Los Valores Del Arte En La Enseñanza

Resumen del libro

libro Los Valores Del Arte En La Enseñanza

La mirada de lart, lúcida i densa, és capaç dafrontar amb èxit els reptes de la societat actual, de resoldre amb esperit crític molts dels fenòmens de la nostra cultura, integrant-hi fins i tot les seues contradiccions. Des dun panorama de lensenyament poc favorable a les humanitats, el paper de leducació artística havia de ser replantejat pels mateixos estaments implicats. En aquest llibre es recull lopinió de prestigiosos especialistes, protagonistes reconeguts dels més diversos àmbits: artistes, crítics de lart, pedagogs, polítics, responsables de gabinets didàctics i evidentment professionals de lensenyament de lart. Tots hi aporten visions contrastades i lúcides sobre allò que ha estat, el que és, o bé el que hauria de ser leducació artística.

Ficha del Libro

Opciones de descarga disponibles

Si quieres puedes obtener una copia del libro en formato PDF y EPUB. A continuación te detallamos un listado de opciones de descarga disponibles:


Opinión de la crítica

POPULAR

4.1

67 valoraciones en total