Maestros Y Museos

Resumen del libro

libro Maestros Y Museos

Estem acostumats a vore als mestres en els museus, però crida poderosament l’atenció la invisibilitat que projecten els docents quan s’endinsen en el territori del museu. Aquest llibre proposa una nova mirada davant les possibilitats d’aprenentatge que es reforcen amb la trobada entre els educadors de museus i els professionals de l’ensenyament. Intentem unir geografies i potenciar estratègies d’acostament. Els museus, convertits en catalitzadors d’activitats educatives, poden servir per a incrementar en tots nosaltres els escenaris de dubte, les zones de frontera, les confuses relacions amb l’entorn, i augmentar així la nostra consciència de sers socials, persones responsables i individus respectuosos, encaixant amb la idea que tenim dels centres educatius, com espais generadors d’expectatives.

Ficha del Libro

  • Número de páginas: 216
  • Autor: Ricard Huerta
  • Tamaño: 1.50 - 2.36 MB
  • Descargas: 575

Opciones de descarga disponibles

Si quieres puedes conseguir una copia de este libro en formato EPUB y PDF. A continuación te mostramos un listado de fuentes de descarga directa disponibles:


Opinión de la crítica

POPULAR

4.5

51 valoraciones en total