Galicia E O Mar

Resumen del libro

libro Galicia E O Mar

O marco estrutural no que se desenvolve a pesca a escala mundial, a análise económica do sector, a situación das pesquerías, as políticas pesqueiras galega e europea e un completo repaso dos aspectos máis importantes da actividade pesqueira en Galicia configuran os principais obxectos de estudio deste libro.

Ficha del Libro

Opciones de descarga disponibles

Si quieres puedes obtener una copia de este libro en formato EPUB y PDF. A continuación te indicamos un listado de opciones de descarga directa disponibles:


Opinión de la crítica

POPULAR

4.9

103 valoraciones en total