El Acogimiento Familiar

Resum: Quan els progenitors dun menor no exerceixen o no poden exercir les seves obligacions com a pares, lestat hi intervé i pot apartar el menor del seu entorn i donar-lo en règim dacollida a una família aliena. Aquest llibre ens explica la institució de lacolliment familiar des dels seus orígens fins a lactualitat.Inclou les […]